Prof. dr. Zharkova voorspelt een zonneminimum

Het Maunder minimum valt samen met een periode van extreem koud weer in het westen van Europa en misschien ook over de andere werelddelen. Deze periode wordt in de geschiedenis ‘De kleine ijstijd’ genoemd. Gedurende deze periode werd het zo koud dat rivieren en meren die nooit konden dichtvriezen, toch bevroren waren en de sneeuw niet smolt gedurende het jaar ook op lagere breedtegraden. Ongeveer halverwege de 17de eeuw daalde de temperatuur enorm. Zo laag zelfs dat de Baltische Zee en de Thames in London geregeld dichtgevroren waren. Het ijs op de rivier Thames was zo dik dat er toen festivals op hebben plaats gevonden.

Zonneminimum

Prof. dr. Valentina Zharkova waarschuwt al dertig jaar voor een gevaarlijk fenomeen dat zou kunnen leiden tot  dramatische klimaat- en weersveranderingen  en tot mondiale afkoeling. Zharkova benadrukte dat er in de komende drie decennia geen opwarming van de Aarde meer zal plaatsvinden tijdens het moderne grote zonneminimum (GSM). Dat minimum begin het jaar 2020 en zal duren tot 2053. Dit GSM zal een daling van de gemiddelde terrestrische temperatuur met 1⁰C veroorzaken in de komende dertig jaar en niet de toename ervan, zoals gewaarschuwd door de IPCC-mensen. Volgens haar zal een aanzienlijk verminderde zonneactiviteit onvermijdelijk leiden tot dramatische klimaat- en weersveranderingen, zoals een enorme mondiale afkoeling die vergeleken zou kunnen worden met een mini-ijstijd.

Maar, we moeten niet vergeten dat er sprake is van een enorme warmte opslag in de oceanen en deze hoge temperatuur van het oceaanwater zal ons nog vele jaren parten spelen. Daar komt nog bij dat door de snelheidsafname van de Warme Golfstroom het water in de zuidelijke oceanen langer verblijft en daardoor nog extra zal worden opgewarmd.

Soortelijke warmte van water

Warmtecapaciteit wordt ook wel soortelijke warmte genoemd. Dit is een grootheid die aangeeft hoeveel warmte-energie er nodig is om een voorwerp 1 °C in temperatuur te laten stijgen. De soortelijke warmte van water is  4186 J/kg C  en dit betekent dat je 4186 Joule (J) moet toevoegen aan 1 liter water om de temperatuur ervan 1⁰C te doen stijgen. De soortelijke warmte van lucht is 1005. Dat betekent dat 1⁰C warmte van 1 liter water in staat is om 1 liter lucht 4⁰C te verwarmen. Daardoor wordt een warmtekruik gevuld met warm water en niet met warme lucht. In plaats van duizenden miljarden Euro’s aan vermindering van CO2- uitstoot te besteden zouden we meer en grotere projecten moeten opstarten om de verdere opwarming van de oceanen tegen te gaan. Zie bijvoorbeeld: energie uit oceanen en omzetting van thermische energie.

Kerncentrales een must

Gesteld dat een kleine ijstijd realiteit wordt. Dan worden de zonnepanelen bedekt met sneeuw of rijp en leveren dan nauwelijks stroom. De wieken van windmolens raken bedekt met ijs door ijzel of sneeuw en zullen moeilijker of helemaal niet meer draaien. Het is dus verstandig en noodzakelijk dat Provincies en Gemeenten besluiten om kleine kerncentrales te plaatsen en dus niet wachten totdat het te laat is!

Het huidige klimaatbeleid wil uitstoot van CO2 tegen te gaan. Het plaatsen van windmolens kost alleen maar bakken met geld en levert op termijn niets op. Het afvalprobleem van de wieken gaat ons de komende 20 jaar enorme hoofdbrekens bezorgen. Een natuurlijke klimaatverandering door een mindere zonneactiviteit lost het probleem van opwarming op. De mens is niet in staat om het klimaat te beheersen.

Niettemin blijft het een milieutechnisch verstandige zaak om de winning, transport en raffinage van fossiele olie en kolen omwille van milieuvervuiling te beperken met maar wel olie te reserveren voor de productie van andere noodzakelijke artikelen

Op 18 Januari 2024 verscheen er op NieuwRechts het artikel: “Windmolens in Zweden onbruikbaar door strenge winter”

De stroomproductie is ontregeld in het noorden van Zweden. De rotorbladen van veel windmolens zijn bevroren vanwege de lage temperaturen, waardoor ze niet meer kunnen draaien. Dit heeft grote gevolgen voor de energievoorzieningen in het land.

Noord-Europese landen ondergaan deze maand een enorme koudegolf. Op 2 Januari 2024 werd er in het noorden van Zweden zelfs -43,5C gemeten. Dit was de laagste temperatuur in januari in 25 jaar tijd. Ook Noorwegen en Finland kampen met extreem lage temperaturen, zoals -20C in Oslo.

Ap Cloosterman