Visie

ImagineAbove.nl wil een portaal zijn voor een breed publiek om meer bekendheid te creëren voor sterrenverenigingen en volkssterrenwachten. Dit doen we door kennis, ervaring en beleving over de natuur boven je hoofd te delen en daarbij te enthousiasmeren. ImagineAbove doet de promotie en brengt daarbij gelijk de gelieerde organisaties in het daglicht.

Missie

De aan ImagineAbove gelieerde organisaties organiseren hun eigen 30 minuten Webinars, livestreams, lezingen en cursussen aangekondigd op ImagineAbove, zodat voor de deelnemers het enthousiasme groeit om meer te willen weten en/of te ervaren.

ImagineAbove gebruikt het beschikbare netwerk ter promotie daarvan. De 30 minuten Webinars en livestreams kunnen op een ander tijdstip via het YouTube kanaal alsnog of nogmaals beluisterd worden.

Voor wie?

Dat gebeurt met de bril van de wetenschap, en waar deze ons in de steek laat m.b.v. filosofie of via het geloof. Geloof is daarbij waarde hechten aan een gedachte over een bepaald onderwerp, zonder dat daar wetenschappelijk bezien bewijs voor is. Uiteindelijk kennen alle drie een beperkte visie en geven zo hun eigen beeld van de werkelijkheid en / of van jouw ervaring. Tezamen levert het meer inzicht als je naar elkaar luistert, en komen mensen meer tot hun recht.

Waarover?

Raak op je eigen manier betrokken bij de natuur boven je hoofd. Kennis is het gereedschap. Er bij betrokken raken levert.

Die natuur bestaat voor jou uit het dagelijkste weer en de eindeloze wolkenluchten. Dat gaat ook over de ogenschijnlijk onophoudelijke zonnewarmte en de invloed van de Maan op de Aarde. Denk daarbij ook aan de prachtig mooie planeten die tegelijk geen van allen geschikt zijn voor het leven zoals hier op de Aarde. De sterrenhemel gaat leven als je het gaat ontdekken als ware het een wereldatlas. Het onmetelijke universum is menselijk bezien onbevattelijk groot en ver en lijkt ondoorgrondelijk, waar wetenschap tegen zijn grenzen aan loopt.

Op dit moment zijn wij hier, en de natuur is daar. Dat gaat binnen afzienbare tijd veranderen. We gaan ernaar toe en we blijven daar. Binnen een mensenleven geldt dat voor de Maan en voor de planeet Mars. Dat is meer dan betrokkenheid!

Hoe?

De professionele aanpak wordt als Laagdrempelig, Leuk en tegelijk Leerzaam ervaren. Deze combinatie werkt stimulerend. Het onderwerp en het taalgebruik passen bij jou. Ervaren in groepsverband doet sneller en beter beklijven. Wat jij niet weet of kan, komt een ander tegemoet met een idee of oplossing vanuit de eigen ervaring. Jij haalt eruit wat bruikbaar is voor jezelf. Bouw vanuit je eigen kennis en ervaringswereld naar meer betrokkenheid voor jou persoonlijk.

Navigatie

Categorieën

Foto van de week

Meld je aan en ontvang elke zaterdag geheel gratis de foto van de week. Laat even weten naar welk e-mailadres we de foto’s kunnen versturen.

Archief