Verwonder je over het grote en het verre boven je hoofd. Droom weg bij het onbekende. Maak het vertrouwd aan jezelf

Relativeer ‘het zijn’ hier op Aarde. Wat weten we zeker?

Welke boodschap past bij jou voor morgen? Wetenschap is waarheidsvinding. Luister niet naar mensen die antwoorden hebben, maar naar mensen die vragen hebben (Albert Einstein). Fouten geven je ook een nieuwe ervaring. Hoe groter het eiland van onze kennis wordt, hoe meer de omtrek van onze onwetendheid toeneemt (Gianfranco Bertone / 2021) Zwarte gaten: Er moet een natuurwet bestaan die een ster verhindert zich zo absurd te gedragen (Arthur Eddington / 1935) Wetenschap floreert bij een paradigmaverschuiving Zij die nooit hun mening wijzigen houden meer van zichzelf dan van de waarheid. Behoefte aan minder tijdsarmoede? Verwonder je over je kind, de natuur of een mooi schilderij (Margriet Sitskoom) De echte wetenschapper blijft twijfelen, zoals ook een gelovige zou moeten doen (Heino Falcke) Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. (Einstein) Leer je kinderen niet alleen om te lezen. Leer hen om zich af te vragen wat ze lezen. Leer hen om zich alles af te vragen (George Carlin, US). Mensen die het met je eens zijn voelt comfortabel. Mensen die dat niet zijn, doen je groeien. Pas als het donker is kun je de sterren zien. Maar dan moet je wel omhoog kijken. Een paradimaverschuiving begint bij het herkennen (niet erkennen) dat er iets mist in het verkrijgen van resultaten