Op weg naar de ontdekking van leven elders

Is de Aarde alleen?

De impact was groot toen voor het eerst er een planeet ontdekt werd bij een andere ster dan de Zon. Voor die tijd was er een vermoeden dat ons zonnestelsel niet alleen zou zijn in het onmetelijk grote universum. Na die ontdekking wisten we dit zeker, en weten we ook zeker dat als er bij een ster in de buurt van de Zon al een planeet ontdekt wordt, dat er veel meer planeten moeten zijn weer bij andere sterren. Het is niet absurd als ons zonnestelsel alleen is. Het is wel absurd dat er in de buurt nog een planetenstelsel is maar meer zijn er dan ook niet in het heelal. Inmiddels zijn er in de buurt van de Zon 4000+ exoplaneten ontdekt.

Zijn wij alleen over 10 jaar?

In dit licht zal ook de impact grootzijn als voor het eerst leven ontdekt wordt bij een andere ster dan de Zon. Hoe uniek is leven? Bestaat het alleen op de Aarde? De wetenschap maakt nu met de James Webb Space Telescope, maar ook met de Extremely Large Telescope (vanaf 2025) grote stappen om ook op deze vraag antwoord te gaan geven binnen een jaar of 10. Dat wil niet zeggen dat we het over 10 jaar wel ontdekken. Het betekent wel dat we over 10 jaar weten hoe bijzonder het leven is in het heelal.

Voor het eerst signalen van de omstandigheden gunstig voor leven elders

Baan om de ster vergeleken

In 2015 is de exoplaneet K2-18b ontdekt door de Kepler satelliet. Deze wereld draait om de ster K2-18 die zich in het sterrenbeeld Leeuw bevindt. Deze exoplaneet lijkt een beetje op de omstandigheden die we hier op de Aarde kennen. Deze exoplaneet beweegt net buiten de ‘leefbare zone’ om zijn ster, ook al is dat op een afstand tot de moederster van 45% ter vergelijk met die van de Aarde tot de Zon en een jaar duurt daar 33 dagen in een hele kleine excentrische baan, maar de ster geeft ook veel minder licht en is minder heet aan het oppervlak (3457 K) dan de Zon, en is voor het blote oog ook niet vindbaar. Een groot excentrische baan is lastig voor de ontwikkeling van leven. Dat heeft stabiele omstandigheden nodig. De gemiddelde dichtheid is ongeveer de helft van die van de Aarde (2670 kg/m3) en is wel groter dan de Aarde (2½x). Maar daardoor is de zwaartekracht slechts 10% groter in vergelijking tot de Aarde. De ouderdom van de rode dwergster zelf (type M3V) is naar schatting 2.4 miljard jaar en dus is er veel ruimte om het leven te laten ontstaan.

Dampkring vergeleken

In de dampkring is waterdamp, methaan en dimethyl sulfaat gevonden. Dimethyl sulfaat (ook wel DMS) wordt op de Aarde gemaakt door maritiem leven. Maar het is ter discussie dat dit ook een niet-biologische oorsprong kan hebben. Het giftige ammonia is niet gevonden.