Verwonder je over het grote en het verre boven je hoofd. Droom weg bij het onbekende. Maak het vertrouwd aan jezelf..

Relativeer ‘het zijn’ hier op Aarde. Wat weten we zeker?

Welke boodschap past bij jou voor morgen? Zij die nooit hun mening wijzigen houden meer van zichzelf dan van de waarheid. Behoefte aan minder tijdsarmoede? Verwonder je over je kind, de natuur of een mooi schilderij (Margriet Sitskoom) De echte wetenschapper blijft twijfelen, zoals ook een gelovige zou moeten doen (Heino Falcke) Wetenschap is waarheidsvinding. Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. (Einstein) Leer je kinderen niet alleen om te lezen. Leer hen om zich af te vragen wat ze lezen. Leer hen om zich alles af te vragen (George Carlin, US). Mensen die het met je eens zijn voelt comfortabel. Mensen die dat niet zijn, doen je groeien. Fouten geven je ook een nieuwe ervaring. Pas als het donker is kun je de sterren zien. Maar dan moet je wel omhoog kijken. Wetenschap floreert bij een paradigmaverschuiving Een paradimaverschuiving begint bij het herkennen (niet erkennen) dat er iets mist in het verkrijgen van resultaten